Skip to content

Johtajuusfoorumi

Varhaiskasvatuksen XV johtajuusfoorumi järjestettiin 3.-4.5.2022 Valamon luostarissa. Kiitos kaikille mukana olleille!

Seuraavan johtajuusfoorumin isäntäkunta on TURKU. Tulevan foorumin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin!

Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi on tarjonnut vuodesta 2007 kunnille, yksityiselle sektorille, järjestöille sekä eri asiantuntijatahoille väylän varhaiskasvatushenkilöstön kouluttamiseen ja johtamisen osaamisen kehittämiseen. Foorumissa nostetaan keskusteluun ajankohtaisia ja monipuolisia ilmiöitä varhaiskasvatuksen kentältä ja tutkimuksesta. Asiantuntijapuheenvuorojen, työpajojen ja osallistavan keskustelun kautta foorumi tarjoaa sekä uusia näkökulmia että käytännön työkaluja varhaiskasvatuksen johtajuustyön arkeen.

Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi on kerännyt vuosittain tapahtumaan yli 200 johtajaa ja asiantuntijaa ympäri Suomen.

Foorumi kutsuu koolle varhaiskasvatusjohtajia, aluejohtajia, päiväkodinjohtajia, varajohtajia, pedagogisesta johtamisesta vastaavia varhaiskasvatuksen opettajia, erityislastentarhanopettajia sekä varhaiskasvatusasiantuntijoita keskustelemaan yhdessä johtajuuden rooleista ja tehtävistä hallinnon, kentän, tutkimuksen ja koulutuksen tasoilla. Foorumiin osallistuu perinteisesti myös alan kouluttajia ja opettajia eri oppilaitoksista ja kutsummekin oppilaitosten edustajia mukaan myös seuraavaan foorumiin!

Foorumiin kutsutaan puhujiksi alan tutkijoita, kentän toimijoita, erityisasiantuntijoita ja johtajuuskouluttajia. Foorumipäivät rakentuvat keynote-puheenvuorojen ja työpajojen ympärille.