Materiaalipankki

Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumia on järjestetty vuodesta 2007 alkaen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa ja vuodesta 2017 alkaen Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tältä sivulta löytyy kooste luento- ja työpajamateriaaleista vuodesta 2012 alkaen.

Tästä voit tutustua kaikkien Johtajuusfoorumien ohjelmiin

2023 Varhaiskasvatuksen XVI johtajuusfoorumi, Turku

2022 Varhaiskasvatuksen XV johtajuusfoorumi, Valamon luostari/Liperi

2020 Varhaiskasvatuksen verkkofoorumi, Kuopio

2019 Varhaiskasvatuksen XIII johtajuusfoorumi, Seinäjoki

2018 Varhaiskasvatuksen XII johtajuusfoorumi, Joensuu

2017 Varhaiskasvatuksen XI johtajuusfoorumi, LappeenrantaAvautuu uuteen ikkunaan

2016 Varhaiskasvatuksen X johtajuusfoorumi, TartoAvautuu uuteen ikkunaa

2015 Varhaiskasvatuksen IX johtajuusfoorumi, JyväskyläAvautuu uuteen ikkunaan

2014 Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi, TampereAvautuu uuteen ikkunaan

2013 Varhaiskasvatuksen VII Johtajuusfoorumi, TampereAvautuu uuteen ikkunaan

2012 Varhaiskasvatuksen VI Johtajuusfoorumi, TampereAvautuu uuteen ikkunaan

2011 Varhaiskasvatuksen V Johtajuusfoorumi, TurkuAvautuu uuteen ikkunaan

2010 Varhaiskasvatuksen IV Johtajuusfoorumi, LahtiAvautuu uuteen ikkunaan

2009 Varhaiskasvatuksen III Johtajuusfoorumi, TampereAvautuu uuteen ikkunaan

2008 Varhaiskasvatuksen II Johtajuusfoorumi, TampereAvautuu uuteen ikkunaan

2007 Varhaiskasvatuksen I Johtajuusfoorumi, Tampere

Alta löytyvät luentojen ja rinnakkaissessioiden materiaalit vuodesta 2012 alkaen

Varhaiskasvatuksen XVI johtajuusfoorumi 21.-22.11.2023 Turku, Radisson Blu Marina Palace

Keynote-puheenvuorot 21.-22.11.2023 Turku

Kirsi Alila: Ajankohtaista varhaiskasvatuksen laadunhallinnassa – osaavat ammattilaiset laadun edellytyksenä nyt ja vuonna 2023

Janniina Vlasov: Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan elementit

Johanna Heikka & Anu Vesiluoma: Näkökulmia laadunhallinnan kokonaisuuteen ja prosessien johtamiseen

Johanna Ollila: Muutosten jäljillä – eväitä varhaiskasvatuksen tulevaisuustyöhön

Susanne Heikinheimo: Hyvinvoiva henkilöstö laaduntekijänä varhaiskasvatuksessa

Maarit Lamminniemi: Lapset laadukkaalla polulla – varhaiskasvatuksen laatutyötä Turussa

Työpajat 21.-22.11.2023 Turku

Katariina Huusela ja Essi Strandén: Laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen Helsingissä

Johanna Viinikainen ja Suvi Kilpijärvi: Laatutyötä valssaten – Valssin askeleet Kirkkonummella

Paula Laakso: Inklusiivisen pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa

Anna Karlsson: Laatua rakentamassa Salossa

Tiina Korhonen: Laatutyön askelia Liperissä

Varhaiskasvatuksen XV johtajuusfoorumi 3.-4.5.2022 Valamon luostari/Liperi

Keynote-puheenvuorot 3.5.2022 Valamon luostari
Eija Hanhimäki: Eettisen johtamisen kulmakivet
Sanna Wenström: Positiivinen johtaminen

Rinnakkaissessiot 4.5.2022 Valamon luostari
Kirsi Lehto: Johda rohkeasti
Tommi Lehtonen: Poliisiasema, kauppa, koulu ja koti

Varhaiskasvatuksen XIV johtajuusfoorumi 29. – 30.9.2020 Kuopio

Keynote-puheenvuorot ja Webinaarit  29. – 30.3.2020 Kuopio verkkofoorumi
Janniina Vlasov: Karvin terveiset pedagogiikan johtamisen tilasta
Dialogi Jarkko Lahtinen ja Maiju Paananen
Jarkko Lahtinen: Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta ja sen johtamisesta
Maiju Paananen: Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta ja sen johtamisesta
Päivi Kulmala: Varhaiskasvatuksen johtaminen vasujen kautta
Pirjo-Riitta Karhunen: Varhaiskasvatuksen johtaminen vasujen kautta
Eeva Hujala ja Veijo Nivala: Varhaispedagogiikan johtaminen muutoksessa – Katse tulevaan
Reijo Karhinen: Tulevaisuusorientoitunut johtaminen

Janniina Vlasov: Varhaiskasvatuksen laadun johtaminen -webinaari
Arttu Puhakka: Ratkaisukeskeinen johtaminen ja vuorovaikutus -webinaari
Eeva Tiihonen: Varhaiskasvatuksen johtajuuden suhteet -webinaari
Virtuaalinen vierailu metsäryhmään -webinaari
Piia Roos: Toimintakulttuurin kehittäminen varhaiskasvatuksessa -webinaari
Elina Fonsén: Pedagoginen johtaminen – roolit ja vastuut muuttuvassa varhaiskasvatuksessa -webinaari
Esa Hyyryläinen: ”Hankalat tyypit” johtajina ja johdettavina -webinaari
Tiina Naumanen: Iloa irrotellen vuorovaikutukseen -webinaari
Merja Hautakangas: Resilienssi – Miten johdan muutoksessa -webinaari
Merja Hautakangas: Johtajan tuen tarpeen suunnitelma

Varhaiskasvatuksen XIII johtajuusfoorumi 4.-5.4.2019 Seinäjoki

Luennot 4.-5.4.2019 Seinäjoki
Kirsi Rytkönen: Palveleva johtajuus on varhaiskasvatuksen vahvuus
Laura Repo: Vuorovaikutus prosessilaadun ytimessä
Päivi Perämäki: Inhimillisen arkkitehtuurin johtaminen – sydänenergiaa kohtaamisiin
Arto O. Salonen: Erillisyyksistä yhteyksien tunnistamiseen
Raija Ranta: Työhyvinvoinnin johtaminen – Case Seinäjoki

Rinnakkaissessiot 4.-5.4.2019 Seinäjoki
Susanna Kultalahti: Itsensä johtaminen jaksamisen tukena
Johanna Vieri ja Piia Taurula: Hyvinvoinnin johtaminen hanketyön kautta
Katja Ekman: Esimiestyö työhyvinvoinnin perustana
Jaana Juutinen: ”Sillon, kun työ tuntuu sydämessä” – Yhteenkuuluvuus ja hyvinvoinnin johtaminen varhaiskasvatuksessa
Päivi Pesonen: Matkalla positiiviseen johtajuuteen – työn iloa!
Marika Horila: Ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia tukeva pedagoginen johtaminen ja tilasuunnittelu
Mari Naumanen: Hyvinvoinnin johtaminen varhaiskasvatuksessa
Nea Alasaari: Osaamisen johtaminen: Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa
Jari Jaskari, Mari Koski-Aho, Kirsi Lilja ja Pirita Hakoneva: Pedagoginen vierailu Honkakylän varhaiskasvatuskeskukseen

Varhaiskasvatuksen XII johtajuusfoorumi 17.-18.5.2018 Joensuu

Luennot 17.-18.5.2018 Joensuu
Janniina Vlasov: Laadunarviointi johtamisen ja kehittämisen välineenä
Päivi Atjonen: Arviointi varhaiskasvatuksen johtamisessa – tulosvastuuta vai kehittämistä?
Anna-Maija Puroila: Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö muutoksessa: Haasteita johtamiseen ja kehittämiseen
Lasse Lipponen: Myötätuntoiset yhteisöt varhaiskasvatuksessa

Rinnakkaissessiot 17.-18.5.2018 Joensuu
Mia Gröhn, Tiina Karvonen, Linda Prepula: Voiko hyvinvointia opettaa – Positiivisen pedagogiikan merkitys esimiestyöhön ja työyhteisöön
Johanna Heikka: Opettajajohtajuus jaetun pedagogisen johtajuuden ytimessä
Leena Halttunen: Varajohtajuus – Millainen on vara- ja apulaisjohtajuuden kokonaiskuva?
Arttu Puhakka: Vasun jalkauttamisen haasteet ja mahdollisuudet – Yhteinen visio?
Eija Kamppuri: Pedagoginen tiimi – Toimintamalli kehittämistyössä ja johtamisen välineenä
Eeva Hujala & Veijo Nivala: Varhaiskasvatuksen johtamisen neljä vuosikymmentä – ennakkokyselyn tulokset
Eeva Hujala & Veijo Nivala: Varhaiskasvatuksen johtamisen neljä vuosikymmentä – Havaintoja johtamisesta työpajassa
Mervi Räty: Vasun toteutuminen näkyväksi – Huoltajat ja lapset arvioimassa
Noora Heiskanen: Pedagoginen arviointi varhaiserityiskasvatuksen näkökulmasta
Thomas Nukarinen: Arvioinnin periaatteet suomalaisessa varhaiskasvatuksessa – Mitä me itse asiassa arvioimme?
Marjo Mäntyjärvi: Yrittäjämäinen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Eija Kärnä, Kaisa Pihlainen, Sari Miinalainen, Katri Palpatzis: Hanketyö johtamisen ja kehittämisen välineenä

Varhaiskasvatuksen XI johtajuusfoorumi 9.-10.5.2017 Lappeenranta

Luennot 9.-10.5.2017 Lappeenranta
Elisa Helin Odotukset johtajudelle varhaiskasvatussuunnitelmatyössä
Päivi Virkki: Toimintakulttuurin muutoksen johtaminen lasten toimijuutta ja osallisuutta edistäväksi
Laura Repo: Varhaiskasvatuksen laadun arviointi – mahdollisuudet ja sudenkuopat
Sanna Parrila: Vasuprosessit pedagogisen johtajuuden ytimessä

Rinnakkaissessiot 9.-10.5.2017 Lappeenranta
Eeva Hujala & Veijo Nivala: Johtamisen neljä vuosikymmentä
Johanna Heikka: Opettajajohtajuus jaetussa pedagogisessa johtajuudessa
Anne Valpas: Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi ja johtaminen
Mirva Pietarila & Saila Rissanen: Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus
Anita Novitsky & Suvi Laru: Lasten oikeus ikätasoiseen seksuaalikasvatukseen
Anne Lehto & Maija-Liisa Rantanen: Johtamisen rakenteista tuki vuorohoidon kehittämiseen
Annikki Hakkarainen: Vasutyön prosessi ja johtaminen Sotkamossa
Kati Rintakorpi: Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen arvioinnin ja johtamisen välineenä

Varhaiskasvatuksen X johtajuusfoorumi 12.-13.5.2016 Tarto

Tässä linkit Tarton yliopiston kotisivuilla oleville foorumin esityksillekuville ja videoille

Varhaiskasvatuksen IX johtajuusfoorumi 25.-26.3.2015 Jyväskylä

Luennot 25.-26.3.2015 Jyväskylä
Kirsi Rytkönen: Palveleva johtajuus
Ulla-Kristiina Tuomi: Luottamus, yhteisöllisyys ja innostus johtamisen avaintekijöinä
Pirkko-Liisa Vesterinen: Digiajan sukupolvet johdettavina

Rinnakkaisessiot 25.3.2015 Jyväskylä
Fonsén & Akselin: Yhteinen johtajuus Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa
Kataja: Osallisuuden pedagogiikka – kohti uudenlaista kasvatusajattelua
Paananen: Jyväskylän Ehipsu -hanke (digityöpaja)
Tidenberg ja Reijola: Lappeenrannan Molla -hanke (digityöpaja)
Harmoinen: Arvostava johtaminen vuorovaikutuksessa
Rönkä, Turja ja Peltoperä: Vuorohoidon johtaminen: Haasteita ja ratkaisumalleja
Rönkä, Turja ja Peltoperä: Session tuotokset
Tahkokallio: Lapsihavainnointi pedagogiikan kehittämisen työkaluna
Huhtasuon päiväkotivierailu, pedagogiikka
Huhtasuon päiväkotivierailu, toimintakulttuurin rakentaminen

Rinnakkaisessiot 26.3.2015 Jyväskylä

Halttunen: Varajohtajuuden tilat ja paikat
Hjelt: Lastentarhanopettajan työn muuttuminen ja johtajan rooli muutoksen tukijana sekä ryhmätöiden koonti
Hujala, Nivala ja Elo: Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa
Rousku: Miten me rakennamme arkea antoisammaksi?
Soukainen: Miten johtaja hajauttaa itsensä johtaessaan hajautettua organisaatiota?

Varhaiskasvatuksen VIII johtajuusfoorumi 2.-3.4.2014 Tampere

Luennot 2.-3.4.2014 Tampere
Eeva Hujala: Johtajat muutoksentekijöinä
Risto Honkonen: Johtajana kehittyminen
Ulla Kinnunen: Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen
Sirkka Korhonen: Tuntiperusteinen maksujärjestelmä varhaiskasvatuksessa
Tarja Ahlqvist ja Päivi Koivisto: Päivähoidon arkea mielekkäämmäksi tuunaamalla työtä tuloksellisesti
Päivi Kupila: Vertaismentorointi johtajuuden tukena
Elina Fonsén: Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa (linkki väitöskirjaan)

Rinnakkaisessiot 2.4.2014 Tampere
Veijo Nivala: Muutoksen johtaminen – johtaminen muutoksessa
Niina Rutanen: Päivähoitokulttuuri ja sen kehittäminen
Marja Saine: ”Emme ole ehtineet käyttää ryhmävasua, olemme vain täyttäneet sen” – Ryhmävasut pedagogisen johtajuuden tukena
Markku Rimpelä: Johtajana lapsen ja perheen elämänkaarisissa palveluissa
Anne Valpas: Varhaiskasvatuksen esimiestiimi (VESPA) esimiestyön tukena
Piia Roos ja Janniina Elo: Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa?

Rinnakkaisessiot 3.4.2014 Tampere
Riitta Juusenaho: Naiset johtajina – muutos vai suuri uho?
Veijo Nivala: Työnohjauksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa
Anu Vesiluoma: 14 lapsen ryhmät – vuorovaikutussuhteiden määrä laatutekijänä lapsen päiväkotiarjessa
Marja-Liisa Akselin: Pedagogiikasta virtaa päiväkodin johtajuuden kehittämiseen (diat) Satakieliteesit
Pirkko-Liisa Vesterinen: Miten synnytetään positiivinen kierre työyhteisössä?

Varhaiskasvatuksen VII johtajuusfoorumi 17.-18.4.2013 Tampere

Luennot 17.-18.4.2013
Kirsi Alila: Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus opetus- ja kulttuuriministeriössä
Eeva Hujala ja Elina Fonsén: Johtajuus ja työhyvinvointi
Marja-Liisa Akselin: Varhaiskasvatuksen strateginen johtaminen
Eeva Hujala: Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumin ”satoa” 2013
Veijo Nivala: Osaamisen johtaminen

Rinnakkaissessiot 17.4.2013
Dora Ho: Teacher leadership in professionalism and curriculum development
Päivi Lindberg: Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuudet ja kansainvälinen maine
Arto Lamberg: Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa
Piia Roos: Lasten kertomuksia päiväkotiarjesta -näkökulma varhaiskasvatustyön kehittämiseenElina Kataja: Toimintakulttuurin juurruttaminen organisaatiossa – osaamisen jakamisen käytännöt

Rinnakkaissessiot 18.4.2013
Dora Ho: Teacher leadership in professionalism and curriculum development
Helena Lehkonen: Mikä tekee johtajasta selviytyjän?
Ritva Lavinto: Mindfulness – Tietoinen läsnäolo ja johtaminen
Johanna Sommers-Piiroinen: Varhaiskasvatus mediassa – viestintää ja vuorovaikutusta tässä ajassa!
Leena Halttunen: Hajautetun organisaation johtaminen
Johanna Heikka: Jaettu johtajuus – jaettua tietoisuutta, vastuuta ja toimintaaMilla Paumo ja Reija Katainen: Sukupuolisensitiivinen kasvatus ja tasa-arvotyö päiväkodeissa osana pedagogista johtajuutta

Varhaiskasvatuksen VI johtajuusfoorumi 18.-19.4.2012 Tampere

Luennot 18.-19.4.2012
Eeva Hujala: Tutkittua tietoa kasvatus- ja opetusalan johtajuudesta
Marjo Kyllönen: Yhteiskunta muuttuu, muuttuuko johtajuus?
Leena Lahti: Kulttuuriset odotukset johtajan työssä – itsestäänselvän kyseenalaistaminenHelena Rajakaltio: Johtaminen muutosten ristipaineessa

Rinnakkaissessiot 18.4.2012
Sini Hirvelä: Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien silmin
Minna Kari: Pedagogisen johtajuuden toteutuminen varhaiskasvatuksen organisaation eri toimijatasoilla (handout)
Raili Liukkonen: Vertaistyöskentelyn kehittäminen päiväkodin pedagogisen johtajuduen vahvistamiseksi (handout)
Leena Turja: Pedagogisen johtamisen vahvistamiseen tarvitaan koko organisaatio -tutkimussarja (kooste)

Rinnakkaissessiot 19.4.2012
Kaija Arenius: Tiimityö ja tiimin johtaminen päiväkotiorganisaation ytimessä
Irma Autio: Vasuarviointi laadun kehittäsen tukena
Elina Fonsén: Pedagogisen johtajuuden onnistumisen edellytykset?
Hannu Päivinen: Osallistava pedagoginen johtajuus ja henkilöstön sitoutuminenEeva Tiihonen: Helsingin varhaiskasvatuksen päiväkotiyksikköjen johtaminen ja varajohtajuus; jaetun johtajuuden kehittämine